Informacje organizacyjne

Godziny otwarcia

Zapraszamy Państwa do Biura Targów w foyer hali

18-20.02.2020 - 09.00-20.00

21.02.2020 r. — 08.00-19.00

22.02.2020 r. — 09.00-19.00

23.02.2020 r. — 09.00-21.30

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa stoiska prosimy o pozostanie na stoisku zgodnie z w/w godzinami.

Parking

W dniach 18-20.02.2020 r. (okres montażu stoisk) oraz 23.02.2020 po godz. 17.30 (okres demontażu) wjazd na tereny targowe na podstawie:

  • karty wstępu wystawcy,
  • karty wjazdu,
  • karty na montaż i demontaż lub zlecenia dostawy.

Parking dla wystawców na terenie Expo-Łódź tylko dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t, dozorowany w godzinach otwarcia hali dla wystawców.

W dniach 21-23.02.2020 (okres trwania targów) do wjazdu na tereny targowe upoważnia karta parkingowa.

Dodatkowe karty parkingowe sprzedawane są na podstawie pisemnego zamówienia – formularz 2C.

W ostatnim dniu trwania targów, tj. 23.02.2020 w celu demontażu stoisk, samochody ciężarowe i dostawcze wpuszczane będą na tereny targowe po godzinie 17.00.

Prosimy koniecznie wydrukować przesłane karty parkingowe (z kodem kreskowym). Przy wjeździe na parking karty będą skanowane i wymieniane na Kartę parkingową obowiązującą do końca targów.

Montaż i demontaż stoisk

Dotyczy firm, które zamówiły STOISKO Z ZABUDOWĄ standardową

Przekazywanie Wystawcom stoisk z zabudową standardową nastąpi w dniu 20.02.2020r., od godz.10.00. Zastrzegamy sobie prawo do wykonywania drobnych prac przy stoisku po godz. 10.00. Uprzejmie prosimy o informację w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przyjazdu wcześniej.                                

Przekazanie stoiska wystawcy:

20.02.2020r. w godz. 10.00-20.00

Demontaż ekspozycji przez wystawców:

23.02.2020r. – 17.00-19.30

Dotyczy firm, które realizują zabudowę samodzielnie

Prosimy o przesłanie najpóźniej do dnia 07.01.2020r. projektu architektonicznego i elektrycznego stoiska oraz zapotrzebowania mocy. Po wykonaniu instalacji elektrycznej osoba uprawniona jest zobowiązana do wykonania badania skuteczności zerowania i przedstawienia protokołu z tego badania Organizatorowi. W razie niedostarczenia powyższego dokumentu energia w stoisku zostanie wyłączona.

Osoby odpowiedzialne za montaż stoiska prosimy o zgłoszenie się do Biura Targów, po odbiór identyfikatorów upoważniających do przebywania na terenie targów oraz podpisanie niezbędnych dokumentów. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione.

UWAGA

Do montażu wykładziny w hali należy używać wyłącznie taśm żelowych (możliwość zamówienia u Organizatora) .

MONTAŻ:

18-20.02.2020r. – 08.00-21.30

DEMONTAŻ:

23.02.2020r. – 18.00-21.30

Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż w dniu 23.02.2020r. będzie możliwy po zakończeniu targów od godz. 17.00.

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o taką organizację demontażu ekspozycji, aby rozpoczął się od godz. 17.00 i trwał do godz. 21.30.

Nie przewiduje się pracy w godzinach nocnych. W przypadku, gdyby okazało się to trudne organizacyjnie prosimy o informację do Biura Targów, celem uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem wynajmu obiektu w godzinach nocnych.

Złoty Medal Targów 2020

Od kilkunastu lat w trakcie targów przyznawane są nagrody targowe:

– Złoty Medal Targów Interbud
– Złoty Medal Targów Dekarskich DachExpo
– Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
– Nagroda Wojewody Łódzkiego
– Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego
– Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi
– Nagroda „Innowacyjny Produkt Targów Interbud
– Złoty Kask Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Zgłoszenia za pomocą formularza prześlij do 13.01.2020 r.

Kliknij tutaj i zgłoś produkt do konkursu

 

Scena prezentacji Targów

Zachęcamy Państwa do promocji produktów lub usług na powierzchni prezentacyjnej. Plan prezentacji będzie włączony do programu targów. Do Państwa dyspozycji przygotujemy laptop, rzutnik, ekran i nagłośnienie. Udział w prezentacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Prezentacja może trwać 15 – 20 minut.

W przypadku pytań dotyczących prezentacji prosimy o kontakt:

Biuro Interservis
42 637 12 15
biuro@interservis.pl