Informacje organizacyjne

Zapraszamy Państwa do Biura Targów w foyer hali .

27-28.02.    09.00-20.00
01.03.            08.00-19.00
02.03.            09.00-19.00
03.03.            09.00-21.30

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa stoiska prosimy o pozostanie na stoisku zgodnie z w/w godzinami.

Dotyczy firm, które zamówiły STOISKO Z ZABUDOWĄ standardową

Przekazywanie Wystawcom stoisk z zabudową standardową nastąpi w dniu 28.02.2019r., od godz.10.00. Zastrzegamy sobie prawo do wykonywania drobnych prac przy stoisku po godz. 10.00. Uprzejmie prosimy o informację w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przyjazdu wcześniej.                                

Przygotowywanie stoisk przez wystawców:

28.02.2019r. w godz. 10.00-20.00

Demontaż ekspozycji przez wystawców:

03.03.2019r. – 17.00-19.30

Dotyczy firm, które realizują zabudowę samodzielnie

Prosimy o przesłanie najpóźniej do dnia 15.01.2019r. projektu architektonicznego i elektrycznego stoiska oraz zapotrzebowania mocy. Po wykonaniu instalacji elektrycznej osoba uprawniona jest zobowiązana do wykonania badania skuteczności zerowania i przedstawienia protokołu z tego badania Organizatorowi. W razie niedostarczenia powyższego dokumentu energia w stoisku zostanie wyłączona.

Osoby odpowiedzialne za montaż stoiska prosimy o zgłoszenie się do Biura Targów, po odbiór identyfikatorów upoważniających do przebywania na terenie targów oraz podpisanie niezbędnych dokumentów. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione.

UWAGA

Do montażu wykładziny w hali należy używać wyłącznie taśm żelowych (możliwość zamówienia u Organizatora) .

MONTAŻ:

27-28.02.2019r. – 08.00-21.30

DEMONTAŻ:

03.03.2019r. – 18.00-21.30

Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż w dniu 03.03.2019r. będzie możliwy po zakończeniu targów od godz. 17.00.

 

stoiska targowe podczas targów Interbud
cegła
Interbud, targi budownictwa i wyposażenia wnętrz

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o taką organizację demontażu ekspozycji, aby rozpoczął się od godz. 17.00 i trwał do godz. 21.30.

Nie przewiduje się pracy w godzinach nocnych. W przypadku, gdyby okazało się to trudne organizacyjnie prosimy o informację do Biura Targów, celem uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem wynajmu obiektu w godzinach nocnych.

Od kilkunastu lat w trakcie targów przyznawane są nagrody targowe:

– Złoty Medal Targów Interbud
– Złoty Medal Targów Dekarskich DachExpo
– Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
– Nagroda Wojewody Łódzkiego
– Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego
– Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi
– Nagroda „Innowacyjny Produkt Targów Interbud
– Złoty Kask Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Kliknij tutaj i zgłoś produkt do konkursu

Zachęcamy Państwa do promocji produktów lub usług na powierzchni prezentacyjnej. Plan prezentacji będzie włączony do programu targów. Do Państwa dyspozycji przygotujemy laptop, rzutnik, ekran i nagłośnienie. Udział w prezentacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Prezentacja może trwać 15 – 20 minut.

W przypadku pytań dotyczących prezentacji prosimy o kontakt:

Biuro Interservis
42 637 12 15
biuro@interservis.pl

Interbud, targi budownictwa i wyposażenia wnętrz
Interbud, targi budownictwa i wyposażenia wnętrz