Schiedel

Schiedel Sp.z.o.o.


Nr. stoiska: 122
Adres:
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole
E-mail:
biuro@schiedel.pl
Telefon:
(77) 455-59-49
Strona internetowa:
www.schiedel.com/pl

Schiedel – europejski lider w dziedzinie systemów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Marka Schiedel jest największym atutem naszej firmy. Stoi po stronie tradycji jak i innowacji; przekonuje ludzi do zaufania naszym produktom i naszym wartościom. Schiedel stanowi również obietnicę dla naszych klientów, pewność, że będziemy współpracować z nimi jako partner i wspierać ich w dostarczaniu im rozwiązań dla ich projektów, niezależnie od ich złożoności.

Schiedel – Europe’s market leader for chimney and flue gas systems – stands for heating and ventilation and therefore for life. The Schiedel brand is our company‘s greatest asset. It stands for both tradition and innovation, and persuades people to trust in our products and our values.

Schiedel also represents a promise to our customers, an assurance that we will work with them as a partner and support them in providing them with solutions for their projects, regardless of how complex these are.